Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Ostatnia aktualizacja: 5 lipca 2022 r

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i prosimy o to samo. Wszelkie naruszenia praw autorskich są niedozwolone w DoremiZone, a treści chronione prawem autorskim zostaną umieszczone na czarnej liście w wynikach wyszukiwania w ciągu 24 godzin.

POWTARZANIE POLITYKI DOTYCZĄCEJ NARUSZAJĄCYCH: W ramach naszej polityki dotyczącej powtarzających się naruszeń każdy użytkownik, którego materiały otrzymamy w dobrej wierze i skuteczne skargi w dowolnym ciągłym okresie 6 miesięcy, zostanie anulowany.

Chociaż nie podlegamy prawu Stanów Zjednoczonych, dobrowolnie przestrzegamy ustawy Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Zgodnie z tytułem 17, sekcją 512 (c) (2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, jeśli uważasz, że którykolwiek z Twoich materiałów chronionych prawem autorskim jest naruszany w Witrynie, prześlij nam powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Powiadomienia należy przesyłać na adres e-mail [email chroniony]

Prawidłowe powiadomienie o domniemanym naruszeniu musi być pisemnym komunikatem do naszego przedstawiciela, który zawiera zasadniczo następujące informacje:

  • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które uważa się za naruszone. Proszę opisać dzieło i, jeśli to możliwe, załączyć kopię lub lokalizację (np. Adres URL) autoryzowanej wersji utworu;
  • Identyfikacja materiału, który przypuszczalnie narusza prawa, i jego lokalizacji lub, w przypadku wyników wyszukiwania, wskazanie odniesienia lub linku do materiału lub działania rzekomo naruszającego prawa. Proszę opisać zawartość i podać adres URL lub inne istotne informacje, które pozwolą nam zlokalizować materiał w Witrynie lub w Internecie;
  • Informacje, które umożliwią nam kontakt z Tobą, w tym Twój adres, numer telefonu i, jeśli to możliwe, adres e-mail;
  • Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiałów, których dotyczy skarga, nie jest dozwolone przez Ciebie, Twojego przedstawiciela lub prawo;
  • Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że pod groźbą krzywoprzysięstwa jesteś właścicielem lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela dzieła, które zostało przypuszczalnie naruszone; i
  • Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub upoważnionego przedstawiciela.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem [email chroniony].