Acord de licențiere

Ultima actualizare: 5 iulie 2022

IMPORTANT: Vă rugăm să citiți cu atenție acest acord înainte de a descărca sau instala software-ul. Dacă nu sunteți de acord sau aveți întrebări referitoare la acest ACORD DE LICENȚĂ A UTILIZATORULUI FINAL (EULA), vă rugăm să contactați DoremiZone. Orice instalare, copiere, accesare sau utilizare a Software-ului licențiat de către dumneavoastră („Detinatarul de licență”) constituie o acceptare și o promisiune de a respecta toți termenii și condițiile prezentului EULA.

1. Definiţii

Atunci când sunt utilizați în prezentul acord, următorii termeni vor avea semnificațiile respective indicate, astfel de semnificații urmând a fi aplicabile atât formelor de singular, cât și de plural ale termenilor definiți:

  1. 1.1 „Licențiator” înseamnă DoremiZone Co., Ltd. „Licențiat” înseamnă Dvs. sau Compania Dvs., dacă nu se indică altfel.
  2. 1.2 „Software” înseamnă (a) întregul conținut al fișierelor, discurilor, CD-ROM-urilor sau altor suporturi cu care este furnizat acest Acord.
  3. 1.3 „Utilizarea” sau „Folosirea” înseamnă accesarea, instalarea, descărcarea, copierea sau, în alt mod, să beneficieze de pe urma utilizării funcționalității Software-ului.
  4. 1.4 „Computer” înseamnă un dispozitiv electronic care acceptă informații în formă digitală sau similară și le manipulează pentru un rezultat specific pe baza unei secvențe de instrucțiuni.

2. Utilizare generală

Vi se acordă o Licență neexclusivă pentru a utiliza Software-ul descărcat în orice scop pentru o perioadă nelimitată de timp. Software-ul sub această licență este oferit gratuit pentru uz personal, pentru uz comercial, vă rugăm să contactați DoremiZone la [e-mail protejat]

  1. 2.1. Software-ul poate fi instalat și Utilizat de către Titularul licenței în orice scop legal.
  2. 2.2. Software-ul poate fi instalat și Utilizat de Licențiat pe orice număr de computere deținute, închiriate sau controlate de Licențiat.
  3. 2.3. Software-ul poate fi copiat și distribuit cu condiția ca notificarea originală privind drepturile de autor și declinarea garanției să rămână intacte. Titularul de licență nu va percepe bani sau taxe pentru Software, cu excepția acoperirii costurilor de distribuție.
  4. 2.4. Titularul de licență nu va avea niciun drept de proprietate asupra și asupra Software-ului. Titularul de licență recunoaște și este de acord că Licențiatorul păstrează toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate asupra și asupra Software-ului.
  5. 2.5. Utilizarea în sfera de aplicare a acestei Licențe este gratuită, iar Titularul licenței nu va plăti nicio redevență sau taxe de licență.

3. Renunțarea la garanție

Software-ul este furnizat „CA AȘA ESTE”, fără garanții de niciun fel, incluzând, fără limitare, garanțiile de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop și neîncălcare.

Licențiatorul nu este responsabil pentru nicio daune indirecte, speciale, incidentale sau consecutive de orice natură, inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de bunăvoință, oprirea lucrului, defecțiunea sau funcționarea defectuoasă a computerului sau orice alte daune sau pierderi comerciale.

Vă suportați întregul risc cu privire la calitatea și performanța Software-ului. În cazul în care Software-ul se dovedește defect, dumneavoastră și nu Licențiatorul vă asumați costul integral al oricărui service și reparație.

4. intimitate

Pentru a inova și a îmbunătăți continuu produsele sale, compania poate colecta unele statistici de utilizare anonime din Software-ul său, inclusiv, fără limitare, colectarea de informații despre modul în care utilizatorii utilizează Software-ul. Statisticile potențial colectate sunt anonime și nu pot duce în niciun fel la identificarea utilizatorilor.