Acord de licențiere

Ultima actualizare: Feb 14, 2022

IMPORTANT: Vă rugăm să citiți cu atenție acest acord înainte de a descărca sau instala software-ul. Dacă nu sunteți de acord sau aveți întrebări cu privire la acest CONTRACT DE LICENȚĂ UTILIZATOR FINAL (EULA), vă rugăm să contactați DoremiZone. Orice instalare, copiere, accesare sau utilizare a software-ului licențiat de dvs. („Licențiatul”) constituie o acceptare și o promisiune de a respecta toți termenii și condițiile prezentului EULA.

1. Definiţii

Atunci când sunt utilizați în prezentul acord, următorii termeni vor avea semnificațiile respective indicate, astfel de semnificații urmând să fie aplicabile atât formelor de singular, cât și de plural ale termenilor definiți:

  1. 1.1 „Licențiator” înseamnă DoremiZone Co., Ltd. „Licențiat” înseamnă Dvs. sau Compania Dvs., cu excepția cazului în care se indică altfel.
  2. 1.2 „Software” înseamnă (a) tot conținutul fișierelor, discului (discurilor), CD-ROM-ului (lor) sau altor medii cu care este furnizat prezentul Acord.
  3. 1.3 „Utilizați” sau „Utilizați” înseamnă să accesați, să instalați, să descărcați, să copiați sau să beneficiați în alt mod de utilizarea funcționalității software-ului.
  4. 1.4 „Computer” înseamnă un dispozitiv electronic care acceptă informații în formă digitală sau similară și le manipulează pentru un rezultat specific pe baza unei secvențe de instrucțiuni.

2. Utilizare generală

Vi se acordă o licență neexclusivă pentru a utiliza software-ul descărcat în orice scop pentru o perioadă nelimitată de timp. Software-ul din această licență este furnizat gratuit pentru uz personal, pentru uz comercial, vă rugăm să contactați DoremiZone la [email protected]

  1. 2.1. Software-ul poate fi instalat și utilizat de către Licențiat în orice scop legal.
  2. 2.2. Software-ul poate fi instalat și utilizat de către Licențiat pe orice număr de computere deținute, închiriate sau controlate de Licențiat.
  3. 2.3. Software-ul poate fi copiat și distribuit cu condiția ca notificarea originală privind drepturile de autor și renunțarea la garanție să rămână intacte. Deținătorul licenței nu va percepe bani sau taxe pentru software, cu excepția acoperirii costurilor de distribuție.
  4. 2.4. Deținătorul licenței nu va avea drepturi de proprietate asupra Software-ului și asupra acestuia. Licențiatul recunoaște și este de acord că licențiatorul păstrează toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate asupra și asupra software-ului.
  5. 2.5. Utilizarea în cadrul acestei licențe este gratuită, iar deținătorul licenței nu va plăti nici o redevență sau taxe de licențiere.

3. Renunțarea la garanție

Software-ul este furnizat „CA ESTE”, fără nicio garanție de orice fel, inclusiv, fără limitare, garanțiile de comercializare, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcare.

Licențiatorul nu este responsabil pentru niciun fel de daune indirecte, speciale, accidentale sau secundare de orice caracter, inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea fondului comercial, oprirea lucrului, defecțiune sau defecțiune a computerului sau orice alte pierderi sau pierderi comerciale.

Vă asumați întregul risc în ceea ce privește calitatea și performanța software-ului. În cazul în care software-ul se dovedește defect, dvs. și nu licențiatorul vă asumați costul integral al oricărui service și reparație.

4. intimitate

Pentru a inova și a-și îmbunătăți continuu produsele, compania poate colecta câteva statistici de utilizare anonime din Software-ul său, inclusiv, fără limitare, colectarea de informații despre modul în care utilizatorii utilizează Software-ul. Statisticile potențial colectate sunt anonime și nu pot conduce în niciun fel la identificarea utilizatorilor.