Licentieovereenkomst

Laatst bijgewerkt: 5 juli 2022

BELANGRIJK: Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u de software downloadt of installeert. Als u het niet eens bent met of vragen hebt over deze EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST (EULA), neem dan contact op met DoremiZone. Elke installatie, kopie, toegang tot of gebruik van de gelicentieerde software door u (de "licentiehouder") houdt een aanvaarding in van en een belofte om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen van deze EULA.

1. Definities

Bij gebruik in deze Overeenkomst hebben de volgende termen de respectievelijke aangegeven betekenissen, die betekenissen zijn van toepassing op zowel het enkelvoud als het meervoud van de gedefinieerde termen:

  1. 1.1 "Licentiegever" betekent DoremiZone Co., Ltd. "Licentienemer" betekent u of uw bedrijf, tenzij anders aangegeven.
  2. 1.2 "Software" betekent (a) de volledige inhoud van de bestanden, schijf (schijven), cd-rom ('s) of andere media waarmee deze overeenkomst wordt geleverd.
  3. 1.3 "Gebruiken" of "gebruiken" betekent toegang krijgen tot, installeren, downloaden, kopiëren of anderszins profiteren van het gebruik van de functionaliteit van de Software.
  4. 1.4 "Computer" betekent een elektronisch apparaat dat informatie in digitale of vergelijkbare vorm accepteert en manipuleert voor een specifiek resultaat op basis van een reeks instructies.

2. Algemeen gebruik

U krijgt een niet-exclusieve licentie om de gedownloade software voor onbeperkte tijd voor elk doel te gebruiken. De software onder deze licentie wordt gratis verstrekt voor persoonlijk gebruik. Neem voor commercieel gebruik contact op met DoremiZone op [e-mail beveiligd]

  1. 2.1. De software mag door de licentienemer worden geïnstalleerd en gebruikt voor elk wettelijk doel.
  2. 2.2. De Software kan door de Licentienemer worden geïnstalleerd en gebruikt op een willekeurig aantal computers die eigendom zijn van, gehuurd worden of beheerd worden door de Licentienemer.
  3. 2.3. De software mag worden gekopieerd en gedistribueerd onder de voorwaarde dat de originele copyrightmelding en de disclaimer van garantie intact blijven. De licentiehouder zal geen geld of kosten in rekening brengen voor de software, behalve om distributiekosten te dekken.
  4. 2.4. De licentiehouder heeft geen eigendomsrechten in en op de software. De Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat de Licentiegever alle auteursrechten en andere eigendomsrechten in en op de Software behoudt.
  5. 2.5. Gebruik in het kader van deze licentie is gratis en de licentiehouder betaalt geen royalty's of licentiekosten.

3. Afwijzing van garantie

De Software wordt geleverd op een "AS IS" -basis, zonder enige vorm van garantie, inclusief, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Licentiegever is niet verantwoordelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van goodwill, werkonderbreking, computerstoringen of defecten, of enige en alle andere commerciële schade of verliezen.

U draagt ​​het volledige risico met betrekking tot de kwaliteit en prestatie van de Software. Mocht de Software defect blijken te zijn, dan neemt u en niet de Licentiegever de volledige kosten van service en reparatie op zich.

4. Privacy

Om zijn producten te innoveren en continu te verbeteren, kan het bedrijf anonieme gebruiksstatistieken van zijn Software verzamelen, inclusief, maar niet beperkt tot, het verzamelen van informatie over hoe gebruikers Software gebruiken. De mogelijk verzamelde statistieken zijn anoniem en kunnen op geen enkele manier leiden tot identificatie van gebruikers.