Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR)

Laatst bijgewerkt: Feb 14, 2022

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een verordening in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). De wet is bedoeld om de gegevensprivacy van alle EU-burgers te beschermen.

DoremiZone zet zich in om samen te werken met onze partners en leveranciers om zich voor te bereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de meest uitgebreide EU-gegevensbeschermingswet in meer dan twee decennia, die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

We zijn druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat we aan onze verplichtingen voldoen bij het omgaan met persoonsgegevens van EU-burgers.

Hier is een hoogtepunt van de maatregelen die we hebben genomen:

  • Blijven investeren in onze beveiligingsinfrastructuur
  • Ervoor zorgen dat we over de juiste contractvoorwaarden beschikken
  • Ervoor zorgen dat we internationale gegevensoverdrachten kunnen blijven ondersteunen door Standard uit te voeren

We houden toezicht op de richtlijnen met betrekking tot de naleving van de AVG van privacygerelateerde regelgevende instanties en zullen onze plannen dienovereenkomstig aanpassen als deze verandert.

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u het recht om:

  • (a) toegang vragen tot uw Persoonsgegevens en rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens;
  • (b) verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens;
  • (c) verzoeken om beperkingen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens;
  • (d) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; en / of
  • (e) het recht op gegevensportabiliteit ("gezamenlijk" Verzoeken ").

We kunnen alleen verzoeken verwerken van een gebruiker wiens identiteit is geverifieerd. Om uw identiteit te verifiëren, dient u uw e-mailadres of [URL] op te geven wanneer u een verzoek indient. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.